D.I.Y มาร์คกล้วยหอมหน้านุ่ม

ดูคลิป

” D.I.Y มาร์คกล้วยหอมหน้านุ่ม สำหรับผิวมันและผิวแห้ง-ธรรมดา ”

(^o^. )

อุปกรณ์ที่ใช้

1. กล้วยครึ่งลูก
2. มะนาวครึ่งลูก
3. น้ำผึ้ง
4. น้ำมันมะพร้าว
5. จานเปล่า+ช้อน

ขั้นตอน (สำหรับผิวมัน)

ใช้กล้วยครึ่งลูกน้ำมาบดให้ละเอียดพอประมาณ จากนั้นบีบมะนาวลงไป
และตามด้วยน้ำผึ้งพอประมาณ คนให้เข้ากัน พอกทิ้งไว้ 15 นาที
แล้วล้างออก

(สำหรับผิวแห้ง-ธรรมดา)

ต่อจากขั้นตอนเมื่อกี้ ใส่น้ำมันมะพร้าวเพิ่มตามไม่ต้องเยอะมาก
คนให้เข้ากัน พอกทิ้งไว้ 15 นาที

✓ หลังพอกหน้าสูตรนี้แล้วจะรู้สึกได้ว่าผิวนุ่มขึ้น
แนะนำทำ ” อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.